Địa chỉ: Xă Ayun, Mang Yang
 30/03/21  Tin tức Sự kiện  119
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Mẫu giáo Ayun. Hôm nay ngày 29/3/2021 trường Mẫu giáo Ayun tổ chức Hội thi “đồ dùng, đồ chơi tự tạo” nhằm khuyến khích, động viên giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo bằng nguyên vật liệu phế thải, nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn ...
 15/07/20  Tin tức Sự kiện  224
Trường Mẫu giáo Ayun tổ chức Lễ tổng kết và phát thưởng năm học: 2019-2020
 31/03/20  Tin tức Sự kiện  210
 Một số hình ảnh hoạt động của tập thể CBGVNV Trường mẫu giáo Ayun thực hiện.