Địa chỉ: Xă Ayun, Mang Yang
 • Lưu Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01636664141
  • Email:
   luuthihong82@gmail.com
 • Cao Thị Mỹ Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986431547
  • Email:
   caotruc.ayun@gmail.com
 • Hà Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0962284267
  • Email:
   lieu.ha4@gmail.com
 • Đàm Thị Hồng Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01683134162
  • Email:
   damthihongtam25@gmail.com
 • Cao Thị Mỹ Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0986431547
  • Email:
   caotruc.ayun@gmail.com